Contributie

Ieder lid van Scouting Anna Paulowna betaalt evenveel contributie. De contributie is vastgesteld op 42 euro per kwartaal per kind.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan contributie betalen vanaf het begin van de maand dat je lid wordt. Daarna wordt de contributie aan het begin van elk kwartaal geïncasseerd.

Een automatische incasso is verplicht


Activiteitenbijdrage
Daarnaast is er een activiteitenbijdrage van 30 euro (per gezin), welke jaarlijks begin februari wordt geïnd. Deze bijdrage is terug te verdienen met ophalen oud papier (20 euro per vrijdag avond) en schoonmaak gebouw (10 euro per ochtend/middag/avond). 
Indien een lid niet een volledig kalenderjaar lid is van Scouting Anna Paulowna, wordt de activiteitenbijdrage geïnd voor het aantal kwartalen dat het lid ingeschreven heeft gestaan bij de vereniging. 

Beeindigen lidmaatschap: 
De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de ledenadministratie. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail geschieden. Er kan opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien niet schriftelijk dan wel per e-mail wordt opgezegd loopt de contributie gewoon door. 

Postadres: 
Scouting Anna Paulowna 
Postbus 35 
1760 AA Anna Paulowna 

E-mail adres: