Geschiedenis

In juni 1983 was de heer C. Bernard, als Speladviseur van het District "Haaks Hoeck" aanwezig op een vergadering van het net gestarte Admiraliteit 23. Daar kwam toen de vraag; "Waarom is er in Anna Paulowna geen waterwerk groep?" Dat was niet tegen dovemansoren gezegd.

Na een aantal besprekingen met de Watersport en Waterski-verenigingen, kon hij aan het werk hetgeen resulteerde in het feit dat op 9 juni 1983, tijdens de open watersportdagen, een waterwerkgroep werd opgericht in Anna Paulowna .

De heer C. Bernard ging daarna aan het werk, om leden te krijgen om de groep te starten. Op de basisscholen van de polder werden informatie folders uitgereikt en tot zijn niet geringe verbazing waren er al snel genoeg gegadigden om te gaan starten

De eerste installatie vond plaatst bij de heer Vergouwe in 't Stekkie in van Ewijcksluis op 17 december 1983. De installatie begon met het installeren van Paul van Leeuwen en Susanne Hattuma, eerst als zeeverkenner en daarna werd Paul van Leeuwen als schipper,Susanne Hattuma, Marcel Staring en Edwin van der Pol tot stuurlieden en Dennis Bernard tot opperbootsman benoemd. Zij vormden het allereerste kader team van de Pegasoswacht en het eerste kaderteam van onze groep. De 23 kinderen werden geïnstalleerd door hun eigen schipper Paul van Leeuwen.

De wachtbijeenkomsten werden gehouden zaterdags van 09.00-12.00 uur en wel in de Skihut. Deze skihut was eigendom van de waterskivereniging en wij mochten daar gebruik van maken tijdens de wintermaanden. Van de Inka's, Jutters Willemsoord en het Landelijk bureau kregen wij een vlet in bruikleen, zodat het spel op het water kon beginnen. Het eerste kamp werd gehouden op de Stierop bij het Alkmaardermeer. Een jaar later werd er besloten om de Pegasos wacht te splitsen, wegens het te grote leeftijdsverschil van de zeeverkenners. Er was genoeg aanwas om de Pegasoswacht te laten draaien, en zo werd Het Razend Zwin opgericht.

Het Razend Zwin is begonnen in oktober 1984 met de jongsten uit de Pegasoswacht. Al snel was deze jongste groep onder leiding van Schipper Elly van Leeuwen en Stuurvrouw Lenie Holierhoek, al weer aangevuld met nieuwe leden. De Eerste installatie van het Razend Zwin was op 15 december 1984. Deze groep draaide op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

14 december 1984 werd er een nieuwe speltak geboren in onze groep; De Armada (Wilde Vaart). Dit is de iets oudere jeugd (15-18) die samen met de anderen het waterwerk een uitdaging vinden. Dus aan het eind van 1984 was Scouting Anna Paulowna al een flinke groep geworden. 3 speltakken; junior zeeverkenners, zeeverkenners en wilde vaart afdeling.


Onze eerste eigen Lelievlet kwam op 19 mei 1994, deze vlet werd gedoopt door onze burgemeester Jan den Ouden en kreeg de naam: ZEPHYRUS.

Intussen was de behuizing in de skihut een heel stuk slechter geworden, vooral in de winter was het knap gevaarlijk. Het dak was namelijk niet zo erg sterk en als er sneeuw op lag boog het vervaarlijk door. Het was ook niet warm te stoken. Eerst één kachel, later kwam er nog één bij. Als je dan met zijn allen er erg dicht omheen ging zitten, kon je nog een beetje warm worden. Dat was natuurlijk niet zo'n succes, vooral niet als je theorieles kreeg. De ijspegeltjes stonden op je tenen. Op bestuurlijk niveau werd dan ook druk gediscussieerd over een eigen onderkomen. Allereerst werd gekeken of het voor onze groep een haalbare financiële kaart zou zijn.

De locatie waar we ons groepsgebouw wilden hebben werd gekozen. Daarna volgde een lange weg om, samen met de gemeente, de watersport en andere instanties, tot een vergelijk te komen. Eindelijk was alles rond, we hadden een tekening, het geld was bijeen gegaard, we konden beginnen met bouwen.

De eerste paal voor ons gebouw werd geslagen door schipper Bernard op 11 december 1986. Ondertussen was het in de skihut niet meer mogelijk om te draaien, we mochten gebruik maken van een koelcel bij mijnheer van de Berg op de Molenvaart en later in de zaal van de kliederkeet in de Ark.

De vloot werd in 1985 uitgebreid met middellandse zeejollen voor de jongste groep en Lelie-schouwen voor de Armada. We hadden dan ook al een aardige vloot tot onze beschikking. En daar kwamen op 5 oktober 1996 nog eens twee juniorvletten, op feestelijke wijze bij. Deze juniorvletten werden heel feestelijk binnen gehaald en gedoopt door mevr. Mieke Westra en mevr. Heidi Hattutma. De namen van deze boten; Jan van Gent en Albatros.

Het gebouw groeide mede door de hulp van vele ouders snel en op 26 september 1987 was het dan zover.

Door het gooien van een "keesje" door de beschilderde papieren voorhang, verrichtte mevr. Reina Groot de officiële opening van het nieuwe clubhuis. Er waren die dag veel genodigden op ons terrein en de voorzitter, de heer Anne Westra, had het druk met cadeaus en geluk wensen. De voorzitter van de bouwcommissie, de heer Willem Hermans, overhandigde de sleutels aan de groepsvoorzitter, Anne Westra en die op zijn beurt gaf de drie schippers van de verschillende wachten, Lenie Holierhoek, Edwin van de Pol en Ton Boumans op hun beurt de sleutels van hun eigen ruimte.

Met het nieuwe gebouw beschikt scouting Anna Paulowna nu over alle mogelijkheden die een groep zich maar kan wensen. Voor elke wacht een eigen ruimte, een botenloods voor het zo broodnodige onderhoud, er is een vergaderruimte voor de staf, een grote zaal met open haard voor de gezamenlijke activiteiten. Voorzien van een grote zolder, waar we nu anno 2000 niet veel ruimte van over hebben. Een heerlijke keuken, en douches en toiletten.

Het was hard werken op alle fronten, maar wat een gebouw hebben wij!!!!!

Met het nieuwe gebouw en wat meer ruimte, kwam er op 6 april 1988 een uitbreiding bij Scouting Anna Paulowna.

Een nieuwe afdeling werd opgericht, De Stam, met de naam BOREAS, voor de al wat op leeftijd komende scouters (18-22). De eerste begeleider van de Boreasstam was de heer Ton Boumans.

Een nieuw fenomeen kwam aan de horizon; De Aqua Trinity. Zeilwedstrijden, roeiwedstrijden en een zwemwedstrijd, voor alle zeeverkenners van de Admiraliteit 23. De eerste Aqua Trinity werd gehouden in september 1988 bij en rond ons gebouw. Scouting Anna Paulowna won de eerste keer de Aqua Trinity Cup, en wel onder leiding van Casper Bernard.

Ons eerste lustrum, 5 JAAR SCOUTING ANNA PAULOWNA, werd uitgebreid gevierd. Er waren 120 deelnemers die de uitdaging aan gingen om 2 dagen lang mee te vieren. Er was b.v. 's morgens heel vroeg een hike met opdrachten met daarna een lekker ontbijtje.

Van 23juli tot 2 augustus 1989 is de Pegasos op zomerkamp geweest. Niet zo maar een zomerkamp, maar de NAWAKA, Nationaal Water Kamp in Roermond. Met allerlei nationaliteiten werd kennis gemaakt en met zijn allen,werd er veel plezier gemaakt.

In de tussentijd was er op het terrein van de SCAP al een hele tijd hard gewerkt aan een sleepboot. Op 16 september 1990 werd hij "Henkie" gedoopt en werd hij in het water gelegd om afgebouwd te worden. De loodsenstam Boreas kreeg in 1992 de beschikking over een zeezeiljacht. Zij werden verzocht om, samen met de schipper van die boot, het zeiljacht aan te passen, om er met 15 mannen en vrouwen mee te kunnen zeilen. Na gedane arbeid was het dan op 4 juli 1992 zover: De stam ging met het zeezeiljacht De Otama II, meedoen aan de Cutty Sark Tall Ships Race. Zeven weken lang zeilen, in de Oostzee, waar zij een aantal landen aandeden.

Een hele ervaring rijker kwamen zij op 20 augustus 1992 in de stromende regen weer aan in de polder. Er is natuurlijk in die jaren nog heel veel meer gebeurt, kleine dingen maar ook grote dingen.
De kleine dingen zijn b.v. de kampen, de feesten, de vergaderingen en de verschuivingen in leiding en bestuur.
Grote dingen zijn b.v.; het winnen van de Nationale zeilwedstrijden, het maken van een kraan om de boten uit het water te halen.
In die 10 jaar hebben heel veel scouters hun zeil-insigne, thuis-M.B.L., M.B.L., en hun motor M.B.L. gehaald.
0ok een aantal ouders hebben zeilervaring opgedaan onder de leiding van de heer Cor Bernard, en natuurlijk heeft de nieuwe leiding dit ook geleerd.

Binnen het bestuur en leiding hebben zich in de loop van die 10 jaar mutaties voorgedaan.
Het eerste bestuur bestond uit:

Voorzitter: C. Bernard,
Vice-voorzitter: P. van Leeuwen,
Secretaris: M. Veldhuis,
Penningmeester: E. v. Leeuwen.